Begeleiden met beeldmateriaal

Samen opleiden: kijk en leer met beelden!

Met deze training, gebaseerd op de principes van didactisch coachen, geef je doelgericht en op een motiverende manier sturing aan het leerproces van docenten in opleiding

Wil je leraren in opleiding en beginnende leraren optimaal begeleiden met behulp van beeldmateriaal? Met deze training, gebaseerd op de principes van didactisch coachen, geef je doelgericht en op een motiverende manier sturing aan het leerproces van leraren in opleiding.

Maar hoe gebruik je beelden op de juiste manier? En hoe zorg je ervoor dat degene die je begeleidt, zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het leerproces? Een leraar in opleiding die zichzelf in beeld laat zien, stelt zich heel kwetsbaar op. Wat kan wel en wat kan niet bij het begeleiden met videobeelden? Over dit soort begeleidingsvragen gaat de training ‘Coachen met beeldmateriaal’. Met praktische oefening wordt de materie vervolgens toegepast op zelf ingebracht beeldmateriaal.

Studieprogramma Begeleiden met beeldmateriaal

Voor nieuwsgierige en leergierige leraren die een nieuwe efficiënte coachingsvaardigheid willen leren.
Om te kunnen meedoen met de training is het belangrijk dat je als docent gemotiveerd bent om te groeien in je eigen professioneel handelen.

Je leert het analyseren van beeldmateriaal volgens de methode van didactisch coachen en het toepassen van verschillende interventies. 

De training heeft een tijdsspanne van circa 2 maanden en bestaat uit vijf trainingsbijeenkomsten, een begeleide intervisiebijeenkomst en een slotbijeenkomst.

In de eerste bijeenkomst staat de analyse van beeldmateriaal van de student centraal. De tweede bijeenkomst is gericht op de begeleiding van leraren in opleiding met en rondom beeldmateriaal. In de derde bijeenkomst gaan we eerst een begeleidingsgesprek analyseren en vervolgens zelf aan de slag met eigen beeldmateriaal. De vierde bijeenkomst bestaat uit 2 intervisie bijeenkomsten van elk 2,5 uur, waarin eigen beelden worden ingebracht. In de slotbijeenkomst presenteert iedereen zijn of haar leerervaringen van de training. 

Na het volgen van deze training kun je voor een vervolgopleiding kiezen: training Didactisch coachen en/of opleiding Beeldcoach.

Na deze cursus:

  • Beheers je de basisvaardigheden van het coachen met videobeelden
  • Heb je zicht op de meerwaarde en de mogelijkheden van het gebruik van videobeelden tijdens stagebegeleiding
  • Ben je in staat docentgedrag te analyseren m.b.v. interactie-analyse en micro-analyse, als basis voor het coachingsgesprek
  • Houd je rekening met de filmische aspecten van coachen met beeld
  • Kun je de succesfactoren: basiscommunicatie, leiding geven aan het leerproces, feedback geven en ontvangen, toepassen in je coaching

Voorwaarden:
Deze cursus gaat door bij 8 deelnemers. Je kunt je tot 14 dagen van tevoren afmelden, anders brengen we de kosten alsnog in rekening. We vragen je om met je leidinggevende te bespreken of je op de overeengekomen data de cursus kunt bijwonen. 

 Vanaf 8 deelnemers is deze cursus ook incompany mogelijk.

Diploma Begeleiden met beeldmateriaal

Je ontvangt het HSA Hogeschool – instituutsdiploma, als je het examen met goed gevolg hebt afgelegd.

Getuigschrift

Een HSA-getuigschrift kun je aanvragen als je al jouw huiswerk hebt ingezonden en gemiddeld hiervoor een voldoende hebt gescoord (5,5 of hoger).

Vooropleiding

Om rechtstreeks toegelaten te worden tot een Associate degree-opleiding heb je minimaal een mbo-4 of havo-diploma nodig. Heb je een diploma op mbo-3-niveau, neem dan deel aan het 21+ toelatingsexamen. Studenten met een aanverwant mbo-diploma komen mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Studieduur

5 bijeenkomsten, ca. 2 maanden

Studiebelasting
De opleiding streeft ernaar het onderwijs zoveel mogelijk te flexibiliseren en studenten de mogelijkheid te geven in eigen tempo en zelfstandig (een deel van) het onderwijs te volgen.

Zelfstudie
Naast de contacttijd besteed je circa 6 tot 12 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie.

Lesdagen
De colleges zijn ingeroosterd op één dag.

Lesgeld

Begeleiden met beeldmateriaal
€ 1.295,00

of 3x €495,00

Betaalt jouw werkgever mee?
Aarzel niet om je werkgever te vragen om je bij jouw studie financieel te steunen. Veel werkgevers stellen namelijk Persoonlijke Ontwikkel Budgetten beschikbaar voor zelfontwikkeling. Jouw werkgever heeft immers ook profijt van de studie die je volgt. Jij ontplooit jezelf en gaat jouw talenten beter benutten. Bovendien doe je alles in je eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met je chef of de personeelsfunctionaris.

© You cannot copy content of this page © HSA University of Applied Sciences