Coach zijn in het onderwijs

Post HBO Training

In de Post-hbo-training ‘Coach (zijn) in het onderwijs’ professionaliseert u zich verder als coach. Ook weet u hoe u het maximale uit uw collega’s haalt. In acht bijeenkomsten leert u de diverse vaardigheden.

In deze training dagen we je uit om jouw eigen manier van doen en zijn als coach op een open en eerlijke manier te onderzoeken. Het (ver)kennen van jouw persoonlijke en professionele identiteit is een belangrijke voorwaarde om goed te coachen: je bent immers je eigen instrument in dit vak! Welke kwaliteiten en talenten heb jij zelf en wat zijn jouw schaduwkanten? Wat vind je belangrijk in jouw werk als coach en waar besteed je liever geen aandacht aan? Welke stijl van coachen heeft jouw voorkeur en welke helemaal niet? Kortom: hoe meer je je verdiept, hoe meer je van betekenis kunt zijn bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de ander.

Samen met de andere deelnemers onderzoek je ook hoe je in de coaching om wilt gaan met typische paradoxen in de onderwijscontext: hoe ga je om met de spanning tussen jouw docent- en coachrol? Hoe kun je in je team samenwerken en je eigen autonomie bewaken? En in de klas: geef je in jouw rol als docent/coach feedback op groei of op niveau?

Tijdens de cursusmiddagen stimuleren we je met ervaringsgerichte oefeningen om te komen tot nieuwe inzichten. Misschien word je wel verrast door wat je ziet, hoort voelt, of raak je juist verwonderd. Hierbij werken we met de nieuwste inzichten op het gebied van coachen in het onderwijs (onder meer didactisch coachen). Daarnaast werken we met inzichten en werkmodellen vanuit Neuro Linguïstisch Programmeren, Transactionele Analyse, de Rationeel-Emotieve Therapie en Systemisch Werken. Onze ervaring is dat een werkmodel of een praktische theorie soms letterlijk ruimte geeft, adem creëert om uit te proberen en later te reflecteren op wat er gebeurt.

In acht bijeenkomsten maak je je eigen leerproces door, wissel je ervaringen uit en recht je elkaars rug door het geven van constructieve en effectieve feedback.

Studieprogramma Coach zijn in het onderwijs

Deze cursus is bedoeld voor

 • Leidinggevenden die coachvaardigheden meer willen integreren in hun werk
 • Leraren die al coachend werk doen binnen school zoals schoolopleiders, coördinatoren, teamleiders
 • Leraren die zich binnen hun organisatie meer willen manifesteren als interne coach

Tijdens de cursus besteden we aandacht aan:

Het gebied van coaching in het onderwijs

 • Didactisch coachen: hoge verwachtingen concreet maken
 • Kaders en basisprincipes (NLP, TA, RET, systemisch werken)
 • Coaching in relatie tot sturing en leiding 

Jouw eigen ontwikkeling als coach

 • Hoe jouw docentschap en coach-zijn elkaar beïnvloeden
 • Reflecteren op en verder ontwikkelen van jouw talenten en kwaliteiten
 • Omgaan met jouw eigen licht- en schaduwkanten

Gesprekstechnieken

 • Coachen met beelden en Didactisch coachen
 • Het achterhalen van de diepere vraag
 • Oplossingsgericht coachen
 •  Confronterende gesprekken voeren
 • Aansluiten en afstemmen
 • Omgaan met emoties

Werkwijze
De cursus besteedt aandacht aan de theoretische achtergrond en de dagelijkse onderwijspraktijk. Belangrijk is het ‘leren door doen’. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om situaties uit jouw eigen onderwijspraktijk als casus in te brengen. We werken vraaggericht, wat betekent dat de invulling van een middag ook afhangt van de vragen die op dat moment aan de orde zijn.

Diploma Coach zijn in het onderwijs

Je ontvangt het HSA Hogeschool – instituutsdiploma, als je het examen met goed gevolg hebt afgelegd.

Getuigschrift

Een HSA-getuigschrift kun je aanvragen als je al jouw huiswerk hebt ingezonden en gemiddeld hiervoor een voldoende hebt gescoord (5,5 of hoger).

Vooropleiding

Om rechtstreeks toegelaten te worden tot een Associate degree-opleiding heb je minimaal een mbo-4 of havo-diploma nodig. Heb je een diploma op mbo-3-niveau, neem dan deel aan het 21+ toelatingsexamen. Studenten met een aanverwant mbo-diploma komen mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Studieduur

De studie omvat in totaal 8 bijeenkomsten. Het aantal uren dat je wekelijks daadwerkelijk besteedt aan de opleiding is afhankelijk van je individuele studietraject.

Studiebelasting
60 SBU de opleiding streeft ernaar het onderwijs zoveel mogelijk te flexibiliseren en studenten de mogelijkheid te geven in eigen tempo en zelfstandig (een deel van) het onderwijs te volgen.

Contacttijd
8 college bijeenkomsten van 6 uur per bijeenkomst.

Zelfstudie
Naast de contacttijd besteed je circa 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens).

Lesdagen
De colleges zijn ingeroosterd op één dag. Voor jouw opleiding is dit op dinsdag. Let wel: dit geldt voor het studiejaar 2021-2022.

Bindend Studieadvies (BSA)
In het eerste studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Lesgeld

Coach zijn in het onderwijs
€ 1.495,00

of 4x €495,00

Betaalt jouw werkgever mee?
Aarzel niet om je werkgever te vragen om je bij jouw studie financieel te steunen. Veel werkgevers stellen namelijk Persoonlijke Ontwikkel Budgetten beschikbaar voor zelfontwikkeling. Jouw werkgever heeft immers ook profijt van de studie die je volgt. Jij ontplooit jezelf en gaat jouw talenten beter benutten. Bovendien doe je alles in je eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met je chef of de personeelsfunctionaris.

© You cannot copy content of this page © HSA University of Applied Sciences