Educatief Professional Beroepsonderwijs

Educatief Professional Beroepsonderwijs. Associate degree, deeltijd

Wil je je graag verder ontwikkelen, een opleiding doen op hbo-niveau, maar jezelf (nog) niet voor vier jaar vastleggen? Dan is de nieuwe tweejarige Associate degree-opleiding tot Educatief Professional Beroepsonderwijs wellicht precies wat je zoekt: breed, praktijkgericht en met veel toekomstperspectief.

Wat houdt de opleiding in?

Een Educatief Professional Beroepsonderwijs werkt in het beroepsonderwijs, maar heeft een andere focus dan een docent. Tijdens deze tweejarige deeltijdopleiding krijg je uiteraard volop vakkennis en een brede(re) onderwijskundige basis. Maar de praktijk staat centraal. Jouw praktijk. En dan vooral: jouw persoonlijke ontwikkeling daarbinnen.

Wat zijn jouw carrieremogelijkheden na de opleiding?

Na je opleiding krijg je de wettelijk erkende hbo-graad ‘Associate degree’ en mag je jezelf Educatief Professional Beroepsonderwijs noemen. En daar is een groeiende behoefte aan. Jouw opleiding sluit uitstekend aan op vraag naar vakmensen in het beroepsonderwijs. Leerlingen leren daar steeds meer in de praktijk. En moeten daarin goed begeleid worden. Door mensen als jij. Je hebt dus goede perspectieven. En ook als je verder wilt doorstromen naar een bacheloropleiding zit je hier goed.

Studieprogramma Educatief Professional Beroepsonderwijs

Als Educatief Professional Beroepsonderwijs kun je werken op het mbo, vmbo of een bedrijfsopleiding. Op veel verschillende plekken dus. Daarom krijg je de mogelijkheid een deel van je opleiding naar je eigen inzicht, behoefte en ambitie in te vullen. Bij de onderwijskundige vakken staan jouw eigen leerdoelen centraal. En je gaat ook direct in de (vaak jouw eigen) praktijk aan de slag. Zo word je theoretisch én praktisch sterker.

Juist voor een aankomend Ad-er Educatief Professional Beroepsonderwijs is het belangrijk om meteen kennis te maken met het actuele beroepsonderwijs. Tijdens de stage ontdek je veel over jezelf. Waar wil je aan de slag? Met wie werk je goed samen? Hoe kan je werk eruit gaan zien? Wat vind je leuk? En wat juist niet? Natuurlijk verdiep je je ook in vakinhoudelijke en onderwijskundige theorie. Je kunt alles wat je leert direct toepassen.

Het tweejarige programma is voor de helft gericht op vakinhoudelijke kennis en voor de andere helft op algemene pedagogiek en didactiek. Leren in de praktijk staat daarbij centraal.

Ieder jaar bestaat uit vier periodes en je krijgt in iedere periode zowel onderwijskundige als vakinhoudelijke vakken. De vakinhoudelijke vakken volg je met studenten van één van de tweedegraadslerarenopleidingen voor beroepsonderwijs. Je kunt kiezen uit Gezondheidszorg en Welzijn, Horeca en Voeding, Mens en Technologie en Economie.

De opleiding bestaat uit drie (samenhangende) pijlers:

Pijler 1: Praktijkvragen in een hybride omgeving

Je werkt aan praktijkvragen en dit doe je tijdens je stages. Dat doe je tijdens stages én op de HSA Hogeschol. Deze vraagstukken zijn uitdagend en leerzaam. Je leert ook creatief denken en samenwerken.

Pijler 2: Student aan het roer

Leren is een sociaal proces. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces, je professionele houding en de keuzes die je maakt. Maar je deelt volop kennis, vragen en dilemma’s met je medestudenten. Zo groei je. En leer je bijvoorbeeld hoe je opdrachten kunt vormgeven of methodes kunt kiezen.

Pijler 3: Toetsing als leermoment

De brede pedagogische en didactische vragen laten zich niet vatten in één toets. Er zijn daarom verschillende beoordelings- en feedbackmomenten, die inzicht geven in jouw ontwikkeling. Tijdens je opleiding worden er drie semestergesprekken gepland; elk aan het eind van een semester.

Het eerste jaar:
Bij de cursussen in het eerste jaar van de opleiding besteden we aandacht aan het verwerven van kennis en vaardigheden die gericht zijn op het primaire proces in een onderwijsomgeving. Het gaat daarbij onder andere om het kiezen van passende werkvormen, het begeleiden van leerlingen/studenten en het inrichten van een veilige leeromgeving. Daarnaast werk je aan je vaktechnisch handelen en professionele ontwikkeling.

Het tweede jaar:
In het tweede jaar zijn de cursussen gericht op verdieping van het primaire proces in een onderwijsomgeving. Het gaat daarbij om het toepassen van activerende didactiek, het verzorgen van inclusief onderwijs, het begeleiden van leerlingen/studenten met leer- en gedragsproblemen. En het begeleiden van loopbaanvraagstukken van je leerlingen/studenten. Daarnaast worden kennis en vaardigheden op het gebied van vaktechnisch handelen uitgebreid en werk je verder aan je professionele ontwikkeling tot bekwaam educatief professional.

Het laatste semester van de opleiding bestaat uit een afstudeerprogramma. Dit programma omvat een afstudeerstage, een afstudeerassessment met portfolio en afstuderen Ad. 

Werk en studie
Bij de start van de opleiding heb je een baan of stageplek in het onderwijs in het vmbo/mbo óf ga je daar zo snel mogelijk naar op zoek. Gedurende je hele opleiding loop je stage of heb je een werkplek in het onderwijs voor minimaal 2 dagen in de week. Het opdoen van ervaringen en het leren in de praktijk is dan ook onontbeerlijk om de bekwaamheidseisen die als Ad EPB’er aan je gesteld worden, in te oefenen en verder te ontwikkelen. De begeleiding op je stage-/werkplek is toegespitst op de bekwaamheidseisen van de Ad Educatief Professional Beroepsonderwijs (niveau 5).

Diploma Educatief Professional Beroepsonderwijs

Je ontvangt het HSA Hogeschool – instituutsdiploma, als je het examen met goed gevolg hebt afgelegd.

Getuigschrift

Een HSA-getuigschrift kun je aanvragen als je al jouw huiswerk hebt ingezonden en gemiddeld hiervoor een voldoende hebt gescoord (5,5 of hoger).

Vooropleiding

Om rechtstreeks toegelaten te worden tot een Associate degree-opleiding heb je minimaal een mbo-4 of havo-diploma nodig. Heb je een diploma op mbo-3-niveau, neem dan deel aan het 21+ toelatingsexamen. Studenten met een aanverwant mbo-diploma komen mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Studieduur

24-36 maanden, de studie omvat in totaal 120 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Het aantal uren dat je wekelijks daadwerkelijk besteedt aan de opleiding is afhankelijk van je individuele studietraject.

Studiebelasting
De opleiding streeft ernaar het onderwijs zoveel mogelijk te flexibiliseren en studenten de mogelijkheid te geven in eigen tempo en zelfstandig (een deel van) het onderwijs te volgen.

Contacttijd
De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit colleges, practica, studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur. Een contactuur wordt uitgedrukt in een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie
Naast de contacttijd besteed je circa 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens).

Lesdagen
De colleges zijn ingeroosterd op één dag. Voor jouw opleiding is dit op dinsdag. Let wel: dit geldt voor het studiejaar 2021-2022.

Bindend Studieadvies (BSA)
In het eerste studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Lesgeld

Educatief Professional Beroepsonderwijs
€ 3.895,00
Wettelijk collegegeld per collegejaar.
of 9x €495,00

€ 9.995,00 Instellingscollegegeld per collegejaar.
of 9x €1.295,00

Betaalt jouw werkgever mee?
Aarzel niet om je werkgever te vragen om je bij jouw studie financieel te steunen. Veel werkgevers stellen namelijk Persoonlijke Ontwikkel Budgetten beschikbaar voor zelfontwikkeling. Jouw werkgever heeft immers ook profijt van de studie die je volgt. Jij ontplooit jezelf en gaat jouw talenten beter benutten. Bovendien doe je alles in je eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met je chef of de personeelsfunctionaris.

© You cannot copy content of this page © HSA University of Applied Sciences